Hirdetésblokkolás kikapcsolása

Oldalunkon kevés számú hirdetés van, ám ezek is segítik a lap üzemeltetését. Kérjük, hogy kapcsold itt le a blokkolót, ígérjük nem fogja rontani az olvasási élményedet :) Köszönjük!

Cyprian Norwid: Vanitas

Cyprian Norwid: Vanitas

2021. 09. 28., k - 08:25
0 hozzászólás
„Mi a szokás? A tévhit? S az igazság? / Míg önzésük szűk köréből kilépve / Nem nézik le majd kölcsönösen egymást / A m á s n é p e k n é l – f e l s ő b b r e n d ű n é p e k!” - Idén szeptemberben ünnepli Lengyelország Cyprian Norwid (1821-1883) születésének kétszázadik évfordulóját. Hogy a Drót olvasói ízelítőt kapjanak Norwid nem egyszer komoly intellektuális erőfeszítést kívánó költészetéből, itt közöljük „Vanitas” című versét, Gömöri György fordításában. Jóllehet ez a vers több mint százötven éve íródott, a populizmus előretörésével a mai napig sem vesztette el aktualitását. Lehet hogy emiatt és ehhez hasonló verseiért tartozott Cyprian Norwid II. János Pál pápa legkedvesebb, gyakran idézett költői közé.
norwid
Gömöri György fordításában

Idén szeptemberben ünnepli Lengyelország Cyprian Norwid (1821-1883) születésének kétszázadik évfordulóját. Norwid költészete a késő romantikából indul ki, de erős társadalomkritikájával, gondolatiságával és formai újításaival a modernizmus előfutárának tekintik. Életművének felfedezése lényegében a huszadik századra maradt, saját korában inkább „különcnek”, a költői kánonba nehezen illeszthető embernek tartották, aki a három nagy lengyel romantikus költőhöz hasonlóan életének túlnyomó részét emigrációban élte le: Itália és pár év Amerika után a metropolisszá fejlődő Párizsban. Magyarul csak egy jól válogatott, de szerény kis kötet látott verseiből napvilágot a Lyra Mundi sorozatban (1982), tíz magyar költő, köztük Rónay György és Tandori Dezső fordításában.

Gömöri György hatvan éve foglalkozik Norwiddal, két könyvnek és számos tanulmánynak köszönhetően a nemzetközi Norwid-kutatás megkerülhetetlen alakja. Ezt a többi közt annak az angol nyelvű Norwid-életrajzának köszönheti, amit a newyorki Twayne kiadó adott ki 1974-ben, illetve egy általa szerkesztett, ugyancsak angol nyelvű,1988-as Norwidról összeállított esszékötetnek, ami egy korábbi londoni konferencia előadásait gyűjtötte össze. Kutatói teljesítményét ebben az évben (két lengyel egyetem felterjesztésére) a lengyel Kultúra, Nemzeti örökség és Sport Minisztériuma Norwid-emlékdíjjal jutalmazta.

Hogy a Drót olvasói ízelítőt kapjanak Norwid nem egyszer komoly intellektuális erőfeszítést kívánó költészetéből, itt közöljük „Vanitas” című versét, Gömöri György fordításában. Jóllehet ez a vers több mint százötven éve íródott, a populizmus előretörésével a mai napig sem vesztette el aktualitását. Lehet hogy emiatt és ehhez hasonló verseiért tartozott Cyprian Norwid II. János Pál pápa legkedvesebb, gyakran idézett költői közé.

 

Cyprian Norwid

VANITAS

 

A  f r a n c i á k- kal évente tudatja

Miniszterük: ők a legokosabbak;

Ennél alább már az  a n g o l  sem adja,

És sehol sincsen párja az  o l a sz-nak.

 

A  zs i d ó k, mint fenyők között remek

Cédrusok – Fölmegy a pulpitusra

A doktor, s hallgatják   n é m e t e k,

Amit még nem tud, de már sejt a  m u s z k a !

 

A  g ö r ö g múltnak több a dicső lapja,

Mint könny a sírhant alatt-

S a  l e n g y e l-nek az a węgrówi napja:*

Thermopylei áldozat!

 

Ezért van, hogy a  k í n a i  magát

A földkerekség közepének véli:

És nincsen arra semmilyen szabály,

És egyáltalán nincs mód megítélni

 

Mi a szokás? A tévhit? S az igazság?

Míg önzésük szűk köréből kilépve

Nem nézik le majd kölcsönösen egymást

A  m á s  n é p e k n é l – f e l s ő b b r e n d ű   n é p e k!

 

Gömöri György fordítása

 

 

               * Utalás az 1863-64-es lengyel felkelés egyetlen nagyobb csatájára,

                 amiben Węgrów mellett az orosz tüzérség súlyos vereséget mért

                 a lengyel szabadcsapatokra.