Hirdetésblokkolás kikapcsolása

Oldalunkon kevés számú hirdetés van, ám ezek is segítik a lap üzemeltetését. Kérjük, hogy kapcsold itt le a blokkolót, ígérjük nem fogja rontani az olvasási élményedet :) Köszönjük!

improvizitáció

improvizitáció

2020. 05. 30., szo - 16:19
0 hozzászólás
„űzött angyalok ül / nek a síron szigetm / onostor tizenkilenc sze / ptember huszonnégy k / edd tréfa hal álom a / férfi mélybe lelóg a lá”
„úszó jégtáblák közt / némán olvad az évs..”
Farkas Arnold levente verse

improvizitáció         

  

úszó jégtáblák közt
némán olvad az évs
zak szigetmonostor t
izenkilenc szeptember
huszonhárom hétfő t
étova szent tavaszom
már lépked a vége fe
lé jár bélben az eszté
ták nyugodalma a l
átszat a lényeg tánc

 

qui venit in nomine
domini pócsmegyer ti
zenkilenc október tizen
egy péntek képzeljünk
el egy küldöttet elkül
di követét anyjához a
ki az úr nevében sé
tál sétálgat aztán új
ra a múltbéli terem
tésre gondol a gondo
lat minden páratlan
szám ha lefordítaná
valaki versemet az
angol szó sem lehet
róla mint meztelen
testek találkozása a
logika hentesbárdjával

 

yelek közben torkomon
meg ne akadjon a pró
fétaság pócsmegyer tizen
kilenc szeptember husz
onhét kedd illetve pént
ek nem is tudom homlo
kom mögött a bőr a bőr
nevének illata én nép
em irgalomra lel szószo
brász minden költő aki
hazudik aki nem hazud
ik talán a tévedés nem
törli el a véletlent a
véletlen nevét a véletl
en nevének illatát hara
g illetve düh prófétaság

 

pap vagy te mindörökké
eredetileg improvizitáció fé
lelem félelem nélkül nem
tudja semmi gondolat hogy
szilárdnak szilárd hódolat
pócsmegyer tizenkilenc októ
ber tíz eredetileg az erdő
ben eredő tiszta forrásból
ittak a szarvassá változó
tékozló fiúk aztán az i
dő az örökkévalósághoz
angyalszárnyakon közelít

 

űzött angyalok ül
nek a síron szigetm
onostor tizenkilenc sze
ptember huszonnégy k
edd tréfa hal álom a
férfi mélybe lelóg a lá
buk bábok teremtik m
eg két gyermekemet or
dók és kongregációk k
özött nem népem és n
incs irgalom szunny
ad a szűzben a feltá
madt test lehetősége