Hirdetésblokkolás kikapcsolása

Oldalunkon kevés számú hirdetés van, ám ezek is segítik a lap üzemeltetését. Kérjük, hogy kapcsold itt le a blokkolót, ígérjük nem fogja rontani az olvasási élményedet :) Köszönjük!

kézirat

kézirat

2020. 02. 09., v - 08:34
0 hozzászólás

1979-ben született Nagyváradon. Gyermekeivel és feleségével a Szentendrei-szigeten él. Mint bemutatkozósában írja, nem tud sem írni, sem olvasni, de szokott. Tollforgatónak rossznak tartja magát, ám szerfölött tehetségesnek. Álmában többször járt a Hóvirágok terén, a valóságban csak háromszor. Szeret eljutni a mondatkezdő nagy betűtől a mondatzáró írásjelig. Néha sikerül, máskor azonban másra gondol. Most elviselhető.

Farkas Arnold Levente
Farkas Arnold Levente versei

kézirat

átirat, pócsmegyer, húsz
január huszonegy, kedd,
ama nap, a harag nap-
ja, bolygónkat fehérbe
vonja, dávid és sibylla
mondja, halott a test,
az istenek történhet-
nének mégse meg, vándor-
ló évszak eltemet, milyen
isten, milyen erő, három
vesztes, éppen vedlő kí-
gyó bújik onnan elő

jáczint játszik a lélek
a test halott a halott
test neve holttest czisz
terna mélyén harmincz
ezüst levedlett kígyóbőr
táplálkozik a holttest ned
veiből sötétség és száraz
ság pócsmegyer tizenkilencz
deczember huszonkilencz
vasárnap fül orr gége visz
szafelé nárcziszok között
vezet az önmagához ve
zető visszaút a valóság és
a valótlanság küszöbén
látszatok álruhás álruha

béketánc, szigetmonostor,
húsz január huszonegy, kedd,
üres a kert, ha létezik,
a bűnre nem emlékezik,
angyalszárnyaknak képzelik
a fehérek a feketét, távo-
lodó évszak nevét takarja
el, a tetemét, halott a test,
az istenek történhetnének
mégse meg, korlátozott
az istenet, időben gyermek
születik, örök, miként
az istenit káromló látszat,
valamit szavakon kívül
hazudik, ének énekel,
szulamit szerint
a gránit antricit

fáczán bal és jobb lator
bal és jobb sors bal és
jobb ha egy ember hal meg
a népért azért mondta ezt
mert nem tudta hogy pró
féta volt konczentráczió
ráczió az álom ez a va
lóság látszatától különb
pócsmegyer tizenkilencz de
czember huszonöt szerda
jézus nevéből hiányzik té
vedés illata így előkelő

cudarul, pócsmegyer, húsz
január huszonkettő, szerda,
árnyék a test, a léleké,
darvak ha húznak ég felé,
árnyékuk foszlik semmivé,
ha majd a hajnal alkonyul,
hallgassunk szótlan álno-
kul, pontocskák híján
menekul csöndünkből
minden értelem, a hang
alakja elpihen,
a tés előtt terem terem

eczetet túl keserűnek vagy
keservesnek találta siralmas
énnékem aztán a sír fölött
angyalfiú és angyallány talán
tévedés talán hiba nem lehet
véletlen hogy a film egyik nő
i főszereplője pócsmegyer tizen
kilencz deczember huszonnégy
kedd vessző karácsony amikor
a tökéletes kézirat egyetlen
tökéletes mondatának egyet
len tökéletes szavából egyet
len tökéletes betű kimarad

csábítás, pócsmegyer,
húsz január huszonhárom,
csütörtök, vonz a taszítás
mélysége, jöjj velem
télen táncjégre,
költözz a szent szűz
méhébe, jégbe fagyott halak
alant, elpattan a húron
a lant, a szent szűz teste
néma hant, gyomromból
támad éjszaka a fel nem
támadás szaga,
a szent szűz a gyermek
maga, angyalok szárnya
havazás, a teremtés
előtt szokás
az ismeretlen hallgatás